Privacy

Privacyverklaring

Dit is de website van Beelden van Marja.
Het postadres is: Beelden van Marja
Pisanostraat 490
5623 CW Eindhoven
KvK-nummer: 59562420.
BTW-nummer: 141764922B01.

Bij elk bezoek aan deze website herkent de webserver van Beelden van Marja automatisch je IP-adres. Beelden van Marja bewaart deze informatie voor intern gebruik, namelijk voor statistieken en beveiliging van de website. Deze informatie wordt na enkele weken weer verwijderd.

Je e-mailadres wordt bewaard als je dit aan Beelden van Marja communiceert. Deze informatie kan alleen worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van updates van deze site als je in het contactformulier hebt aangevinkt: ‘Houd me op de hoogte van nieuw werk op de website.’ Wanneer je een e-mail of ander bericht naar Beelden van Marja verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard.

De aan Beelden van Marja opgegeven persoonsgegevens, zoals je naam en postadres, zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Deze site maakt geen gebruik van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Beelden van Marja heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neem je contact op met Beelden van Marja in verband met dit privacybeleid?
Als je wenst te reageren op het privacybeleid van Beelden van Marja, kun je je reactie aan het hierboven vermelde postadres sturen of een e-mail sturen aan info@beeldenvanmarja.nl.

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails (meer) wenst te ontvangen van Beelden van Marja, kun je dit laten weten door de ontvangen e-mail te beantwoorden en dit aan te geven, of via het invullen van het contactformulier op deze site. Tevens zal in elke verstuurde nieuwsbrief aangegeven worden hoe je je kunt afmelden.

Over communicatie per post
Als je via het web je postadres aan Beelden van Marja meedeelt, zul je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je aan Beelden van Marja meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als je je telefoonnummer via het web meedeelt aan Beelden van Marja, zal Beelden van Marja alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je geplaatst hebt. Beelden van Marja kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in deze privacyverklaring. In dat geval zal Beelden van Marja contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verleent Beelden van Marja aan de bezoekers van deze site inzage in de informatie die zij van hen bijhoudt. Als je deze informatie wenst in te zien en/of eventueel wenst te corrigeren, gelieve contact op te nemen door een e-mail te sturen aan info@beeldenvanmarja.nl of door het contactformulier op deze website in te vullen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.