Disclaimer

Disclaimer voor www.beeldenvanmarja.nl

Beelden van Marja verleent je hierbij toegang tot www.beeldenvanmarja.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Beelden van Marja behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Beelden van Marja spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden werken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze werken kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beelden van Marja.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Beelden van Marja. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beelden van Marja nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze werken liggen bij Beelden van Marja.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.